Oppdatering av medarbeidere

Vi kan tilby oppdateringsdager/timer for deres personell. Oppfriskningskurs! Kurset fremhever sikker maskinbruk, sikker arbeidsutførelse og sikkert arbeid! Med søkelys på de utfordringer dere kan ha med ønske om å forebygge uhell og redusere potensielle skadepunkter. Spør oss om et tilpasset opplegg for din bedrift!