Assista opplæring

Opplæring og sikkerhet siden 1997

Vi har gjennomført sertifisert opplæring på trucker, kraner og maskiner siden oppstarten, sammen med andre former for kurs for arbeidslivet. Dokumenterte kurs for småtrucker, stilasbrukere/byggere, farlig verktøy, kraner, fallsikring og varmearbeider.

Se våre kurs
Assista opplæring

Sertifisert sikkerhetsopplæring (§10.3)

utfører vi for dere i henhold til kravene beskrevet i «Forskrift utførelse av arbeid» §10, 10.3. Maskiner underlagt kravet er kraner, maskiner og trucker, i alle størrelser. Vår erfaring gir dere trygghet når deres medarbeidere trenger kompetansehevning.

Alle forespørsler om opplæring, kursdager, oppdatering og tilpassede kurs for dere, vil bli møtt med ønske om gode løsninger.

Arbeidstilsynets opplæringskrav
Assista opplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring (§ 10.2)

utfører vi for dere i henhold til kravene beskrevet i «Forskrift utførelse av arbeid» §10, 10.2 og 10.4. Alle maskiner dere finner behov for opplæring på etter deres risikovurdering. Erfaringen vår på dette feltet omfatter alle løsninger dere må føle behov for å oppdatere deres medarbeidere i. For å nevne noen av de aktuelle typene, er det alle ledetrucker, terminaltraktorer, personløftere samt alt farlig verktøy.

Alle forespørsler om kursdager, oppdatering og tilpassede kurs for dere, vil bli møtt med ønske om gode løsninger.

Arbeidstilsynets opplæringskrav
Truck (<10 tonn)

Truck (<10 tonn)

Klassene T1, 2, 3, 4, 5. Disse er til og med 10.000 kg løfteevne.

Truck (>10 tonn)

Truck (>10 tonn)

Klassene T6, 7, 8, 8.1, 8.2 og 8.4. Disse er til alle over 10.000 kg løfteevne.

Kran

Kran

G 4 Traverskran og G 8 lastebilkran.

Maskin

Maskin

Teoretisk og praktisk opplæring i henhold til gjeldende regelverk.

Teleskop

Teleskop

Opplæring i teleskoptrucker i klassene C1 og C2.

Personløfter

Personløfter

Opplæring i Personløfter klassene A, B og C

shape
Assista opplæring

Om oss

Vi har siden 1997 gjennomført opplæring på trucker, kraner og maskiner, for bedrifter og private. Sertifisert opplæring ble innført i 2001 (se sertifikat) Våre kurs gjennomføres etter til enhver tid gjeldende godkjente fagplaner. Målet er å gi føreren den beste teoretiske og praktiske grunnopplæring i sikkert bruk av arbeidsmaskiner, samt i maskinenes konstruksjon og virkemåte.

Hovedsatsningsområdet har hele tiden vært truckføreropplæring/truckførerkurs. Men vi har også i mange år tilbudt personløfterkurs, maskinførerkurs og krankurs. Vi holder egne spesifikke kurs, bedriftsinterne kurs, så ingen forespørsel er for liten eller for stor! Både definert som sertifisert opplæring og dokumentert opplæring.

Opplæring siden 1997

Våre kurs

courses

Assista Opplæring

Truckførerkurs (>10 tonn)

  • Klassene: T6, 7, 8, 8.1, 8.2 og 8.4
courses

Assista Opplæring

Kranførerkurs

  • Klassene: G4 og G8
courses

Assista Opplæring

Maskinførerkurs

  • Klassene: M1, 2, 3, 4, 5 og 6

Ingen skjulte kostnader!

Hos oss kan du være trygg på at prisen du får forespeilet ikke vil øke for unødvendige eller opplagte tillegg!