Kurs for fører av personløfter

Kurs for fører av personløfter

Klasser:

A, B og C

Instruktør:

fra Assista Vormeland

Varighet:

6,5 timer á 45 min

Kursdager:

1

Språk:

Norsk, polsk og engelsk

Krav:

over 18 år

Del kurset med andre:

Informasjon om kurset

Beskrivelse

Vi gir opplæring i personløfter klassene A, B og C, avhengig av maskiner som er tilstede. Vi gir både teoretisk og praktisk opplæring i henhold til gjeldende regelverk. §10.2 DOKUMENTERT opplæring

Språk

Vi tilrettelegger våre kurs og utdanningsløp til en flerspråklig kundegruppe. Selv om alle våre kurs holdes på norsk, kan man få både lærebøkene og dokumentene vi bruker i opplæringen på språkene norsk, polsk og engelsk.

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Assista Vormeland er en sertifisert opplæringsvirksomhet med sertifikat nr. ATS-299. Opplæringen blir gitt i henhold til Arbeidsmiljøloven og forskrift ”Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr §§ 10.1, 10.2 og 10.3” Personløfter opplæringen er underlagt krav om DOKUMENTERT opplæring § 10.2