shape 2
om oss 1
shape 1 1
ASSISTA OPPLÆRING

Om oss

Vi har siden 1997 gjennomført opplæring på trucker, kraner og maskiner, for bedrifter og private. Sertifisert opplæring ble innført i 2001 (se sertifikat). Våre kurs gjennomføres etter gjeldende godkjente fagplaner gitt av Arbeidstilsynet. Målet er å gi føreren den beste teoretiske og praktiske grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsmaskiner, samt i maskinenes konstruksjon og virkemåte.

Hovedsatsningsområdet har hele tiden vært truckføreropplæring/truckførerkurs. Men vi har også i mange år tilbudt personløfterkurs, maskinførerkurs og krankurs. Vi holder egne spesifikke kurs og bedriftsinterne kurs, så ingen forespørsel er for liten eller for stor! Vi holder kurs definert som sertifisert opplæring og dokumentert opplæring.

Ta kontakt så finner vi gode løsninger sammen!

Vårt kontaktnett har et stort utvalg av brukte trucker, maskiner, batterier og utstyr for trucker. Vi tilbyr også konsulent hjelp ved innkjøp og salg av slikt utstyr, så som sagt send oss en forespørsel, så kan vi bistå og/eller gi dere et tilbud.

Firmaet ble etablert i 1997, med basis, kursing av truckførere. Arbeidserfaring og kontaktnett har gitt oss muligheter til å utvikle våre tilbud til de områdene vi i dag arbeider med, men kursaktiviteten er fortsatt hovedbeskjeftigelsen. Vi tilbyr kurs med fokus på sertifisert sikkerhetsopplæring på bruk av maskiner, samt dokumenterte kurs etter deres ønsker/krav. Vi holder også ofte oppfriskningskurs innen sikker bruk av arbeidsutstyr.

I dag er vi flere personer/instruktører som jobber sammen, mens Bernt Øystein Vormeland er den som trekker i trådene og driver firmaet. Erfaringen som bygger på lager/trucksalg/personalarbeid, er et resultat av arbeidserfaring i disse bransjene gjennom mange år.

Viktige kunder gjennom årene er for eksempel. NAV, Hesselberg Truck, Moelven, Dynea, Cipax og Bemanningsbransjen for å nevne noen.

Assista Opplæring

Assista som i assistanse!

Assista, er som navnet sier en del av å yte ASSISTANSE, vår filosofi er at vi ønsker å bidra med hjelp og støtte innen mange felt, bygget på opparbeidet erfaring. Daglig leder har de siste 25 år arbeidet mye med i bidra til å få folk i jobb, gjennom arbeid i bemanningsbransjen og med over 150 kurs tilrettelagt for fremmedspråklige på vei inn i norsk arbeidsliv(NAV). Dette har gitt oss en erfaring vi anser som viktig i de oppdrag vi har og har hatt, som underleverandør til en bransje som tilbyr kurs og erfaringsbygging for medarbeidere/personer på vei inn i arbeidslivet.

  • Vi kan innen denne sektor tilby både tid og relevant erfaring, tuftet på gode resultater.
  • Forespørsler på bidrag innenfor motivasjon og hjelp, på vei inn i arbeidslivet, vil vi gjerne motta og svare på.
HVEM VI ER

Kursholdere

Hovedansvarlig er Bernt Øystein, og vi har et nett av samarbeidende instruktører som gir oss kapasitet til å hjelpe deg/dere.

Bernt Oystein Vormeland

Bernt Øystein Vormeland

Assista Vormeland

Ingen skjulte kostnader!

HOS OSS KAN DU VÆRE TRYGG PÅ AT PRISEN DU FÅR FORESPEILET IKKE VIL ØKE FOR UNØDVENDIGE ELLER OPPLAGTE TILLEGG!